Εμπιστευτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ονοματεπώνυμο
Email
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο

Πόλη

Διεύθυνση

Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Παιδιών
Ηλικίες Παιδιών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γυμνάσιο/Λύκειο
Τίτλος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Έτος Αποφοίτησης

Επαγγελματική Σχολή
Πτυχίο
Έτος Αποφοίτησης

Ανωτέρα Σχολή
Πτυχίο
Έτος Αποφοίτησης

Ανωτάτη Σχολή
Πτυχίο
Έτος Αποφοίτησης

Μεταπτυχιακό
Πτυχίο
Έτος Αποφοίτησης

ΓΛΩΣΣΕΣ
Ποιές γλώσσες μιλάτε ή διαβάζετε ή γραφετε;
Μιλάω
Διαβάζω
Γράφω
Αναφέρατε άλλα προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις που έχετε αποκτήσει εώς τώρα:
Αναφέρατε τις φιλοδοξίες σας σε σχέση με την επαγγελματική σας σταδιοδρομία:

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται είναι πλήρεις και αληθείς.