Λήξη Συμβολαίου
Η συγκεκριμένη ημερομηνία που λήγει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Λήπτης της Ασφάλισης
(βλ. Συμβαλλόμενος)