Φιλικός Διακανονισμός

 

Σύστημα διακανονισμού ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων στο οποίο συμμετέχουν ορισμένες ασφαλιστικές Εταιρίες. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο πελάτης απαλλάσεται από την υποχρέωση να στραφεί κατά της ασφαλιστικής Εταιρίας του υπαίτιου οδηγού, καθώς αποζημιώνεται από τη δική του Εταιρία.