Κατ’ οίκον ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ “CHECK-UP”

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Ο Ετήσιος προληπτικός έλεγχος ( CHECK UP ) περιλαμβάνει τις εξής Διαγνωστικές Εξετάσεις :

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο 83€

Φόρμα Ενδιαφέροντος


Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email
Πόλη
Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας: