Πρόγραμμα Φυσιοθεραπειών

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Δίκτυο Φυσιοθεραπευτηριών σε :

 • Αθήνα
 • Πειραιά
 • Θεσσαλονίκη
 • Χανιά
 • Σέρρες
 • Ρόδο 
 • Πάτρα
 • Ηράκλειο
 • Στο φυσιοθεραπευτήριο €6
 • Κατ’ οίκον €15
 • Κατώτατη ηλικία έναρξης ασφάλισης 3 μηνών
 • Ανώτατη ηλικία έναρξης ασφάλισης 60 ετών

Ετήσιο Μικτό ασφάλιστρο 70€

Φόρμα Ενδιαφέροντος


Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email
Πόλη
Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας: