ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΠΑΙΔΕΙΑ”

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Με την συγκεκριμένη παροχή η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, την μηνιαία παροχή η οποία αναλογεί σε ποσοστό 10% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου για 9 μήνες κατ’έτος ( από Σεπτέμβριο έως και Μάιο ), στην αρχή κάθε μήνα για 5 συνεχή έτη.

Στην ηλικία των 23 ετών του ασφαλιζόμενου καταβάλλεται στον ίδιο, εφάπαξ ποσό επαγγελματικής αποκατάστασης ισόποσο με το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του λήπτη της ασφάλισης διακόπτεται η καταβολή ασφαλίστρων και η ασφάλιση συνεχίζεται κανονικά.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου καταβάλλεται η αξία εξαγοράς, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία απώλειας ζωής.

Τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται με λόγο γεωμετρικής προόδου 5% ετησίως.

Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος που ακολουθεί και θα λάβετε άμεσα Προσφορά Ασφάλισης.

Πρόγραμμα : ΠΑΙΔΕΙΑ
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο : 3,000€
Ασφάλιστρα πρώτου έτους : 620€
Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων : 17 έτη
Μηνιαία παροχή μετά την συμπλήρωση των 18 ετών : Το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου: 300€ για ( 9 ) εννέα μήνες και για 5 έτη
Εφάπαξ ποσό Επαγγελματικής Αποκατάστασης με την συμπλήρωση των 23 ετών Ισόποσο του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου: 3,000€

  Φόρμα Ενδιαφέροντος


  Ονοματεπώνυμο
  Ημερομηνία Γέννησης
  Οικογενειακή Κατάσταση
  Αριθμός Τέκνων
  Τηλέφωνο επικοινωνίας
  Email
  Πόλη
  Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
  Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας:
  captcha