ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2 “FAMILY”

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

* Καταβάλλεται σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα Νοσηλείας

* Καταβάλλεται σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα Νοσηλείας

* Η κάλυψη αφορά τους γονείς, όχι τα προστατευόμενα μέλη

* Η κάλυψη αφορά τους γονείς, όχι τα προστατευόμενα μέλη

* Η κάλυψη αφορά τους γονείς, όχι τα προστατευόμενα μέλη

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΕΤΑΙ & ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ

Ατομικό :370€
Οικογενειακό :460€
Κάθε επιπλέον μέλος :132€
Φόρμα Ενδιαφέροντος


Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email
Πόλη
Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας: