ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “FAMILY PLUS”

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

100% σε Ειδικά Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία ( Δείτε λίστα ΕΔΩ )

100% σε Δημόσια Νοσοκομεία

90%   σε Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία & 1000€ απαλλαγή. ( Δείτε λίστα ΕΔΩ )
70%   σε Μη συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία.
70%   στο Εξωτερικό
50%   Η.Π.Α. και Καναδά

Διακοµιδές µε προσωπική χρέωση του ασφαλισµένου, σε ειδικές προνοµιακές τιµές

 • Διακοµιδή µε ασθενοφόρο από και προς τις συνεργαζόµενες κλινικές προς νοσηλεία
 • Διακοµιδή µε ασθενοφόρο για προγραµµατισµένες διακοµιδές εντός Ελλάδος
 • Δυνατότητα διακοµιδής αιµοκαθαρόµενων, ασθενών ΜΕΘ, ατόµων µε κινητικά προβλήµατα
 • Δυνατότητα προγραµµατισµένης διακοµιδής σε ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και υγειονοµικές επιτροπές
 • Δυνατότητα διακοµιδής νεογνών µε σύγχρονες θερµοκοιτίδες. > Αεροδιακοµιδές µε αεροπλάνο ή ελικόπτερο

Νοσηλεία κατ' οίκον

 • Σε περίπτωση µακρόχρονης ανάρρωσης µετά από µια επώδυνη κατάσταση παρέχονται οι εξής υπηρεσίες, µε προσωπική χρέωση του ασφαλισµένου :
 • Υπηρεσία νοσηλευτή, για απλές πράξεις, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 15 € ανά επίσκεψη. Σε περίπτωση σύνθετων ιατρικών πράξεων, παρέχονται ειδικές τιµές.
 • Επίσκεψη ιατρού κατ΄ οίκον µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 50 € ανά επίσκεψη.
 • Παροχή ιατρικού εξοπλισµού µε έκπτωση έως και 50%.

Παροχές µέσω Πανελλαδικού Δικτύου Ιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων και Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκοµείων

 • Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς µέλη του Δικτύου Πανελλαδικά µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 20 € ανά επίσκεψη
 • Απεριόριστες προγραµµατισµένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Φυσιοθεραπευτών, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 15 € ανά συνεδρία φυσιοθεραπείας στο ιατρείο και 20 € κατ’ οίκον.
 • Απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του Δικτύου, σε τιµές Κρατικού Τιµολογίου (ΦΕΚ).
 • Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιµές Κρατικού Τιµολογίου (ΦΕΚ).
 • Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στον Κρατικό Τιµοκατάλογο (ΦΕΚ), παρέχονται µε έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του εκάστοτε συµβεβληµένου Διαγνωστικού Κέντρου.
 • Οργάνωση και υποστήριξη νοσηλείας ασθενών σε 34 χώρες του εξωτερικού σε ειδικές προνοµιακές τιµές

Σε Οικογενειακό Πρόγραµµα καταβάλλονται ασφάλιστρα για τους δύο γονείς και η ασφάλιση των παιδιών, µέχρι και δύο (2) παιδιά, είναι δωρεάν. Από το 3ο παιδί και πάνω καταβάλλεται επιπλέον ετήσιο µικρό ασφάλιστρο. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλεται ασφάλιστρο ανά άτοµο.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
3 μηνών - 17 ετών: 270€ (μόνο ως προστατευόμενα μέλη)
18 ετών - 40 ετών: 575€
41 ετών - 50 ετών: 690€
51 ετών - 60 ετών: 860€
61 ετών - 65 ετών: 1.040€
Φόρμα Ενδιαφέροντος


Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email
Πόλη
Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας: