ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “FAMILY PLUS”

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

100% σε Ειδικά Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία ( Δείτε λίστα ΕΔΩ )

100% σε Δημόσια Νοσοκομεία

90%   σε Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία & 1000€ απαλλαγή. ( Δείτε λίστα ΕΔΩ )
70%   σε Μη συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία.
70%   στο Εξωτερικό
50%   Η.Π.Α. και Καναδά

Διακοµιδές µε προσωπική χρέωση του ασφαλισµένου, σε ειδικές προνοµιακές τιµές

 • Διακοµιδή µε ασθενοφόρο από και προς τις συνεργαζόµενες κλινικές προς νοσηλεία
 • Διακοµιδή µε ασθενοφόρο για προγραµµατισµένες διακοµιδές εντός Ελλάδος
 • Δυνατότητα διακοµιδής αιµοκαθαρόµενων, ασθενών ΜΕΘ, ατόµων µε κινητικά προβλήµατα
 • Δυνατότητα προγραµµατισµένης διακοµιδής σε ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και υγειονοµικές επιτροπές
 • Δυνατότητα διακοµιδής νεογνών µε σύγχρονες θερµοκοιτίδες. > Αεροδιακοµιδές µε αεροπλάνο ή ελικόπτερο

Νοσηλεία κατ' οίκον

 • Σε περίπτωση µακρόχρονης ανάρρωσης µετά από µια επώδυνη κατάσταση παρέχονται οι εξής υπηρεσίες, µε προσωπική χρέωση του ασφαλισµένου :
 • Υπηρεσία νοσηλευτή, για απλές πράξεις, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 15 € ανά επίσκεψη. Σε περίπτωση σύνθετων ιατρικών πράξεων, παρέχονται ειδικές τιµές.
 • Επίσκεψη ιατρού κατ΄ οίκον µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 50 € ανά επίσκεψη.
 • Παροχή ιατρικού εξοπλισµού µε έκπτωση έως και 50%.

Παροχές µέσω Πανελλαδικού Δικτύου Ιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων και Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκοµείων

 • Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς µέλη του Δικτύου Πανελλαδικά µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 20 € ανά επίσκεψη
 • Απεριόριστες προγραµµατισµένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Φυσιοθεραπευτών, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 15 € ανά συνεδρία φυσιοθεραπείας στο ιατρείο και 20 € κατ’ οίκον.
 • Απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του Δικτύου, σε τιµές Κρατικού Τιµολογίου (ΦΕΚ).
 • Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιµές Κρατικού Τιµολογίου (ΦΕΚ).
 • Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στον Κρατικό Τιµοκατάλογο (ΦΕΚ), παρέχονται µε έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του εκάστοτε συµβεβληµένου Διαγνωστικού Κέντρου.
 • Οργάνωση και υποστήριξη νοσηλείας ασθενών σε 34 χώρες του εξωτερικού σε ειδικές προνοµιακές τιµές

Σε Οικογενειακό Πρόγραµµα καταβάλλονται ασφάλιστρα για τους δύο γονείς και η ασφάλιση των παιδιών, µέχρι και δύο (2) παιδιά, είναι δωρεάν. Από το 3ο παιδί και πάνω καταβάλλεται επιπλέον ετήσιο µικρό ασφάλιστρο. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλεται ασφάλιστρο ανά άτοµο.

ΗΛΙΚΙΕΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
3 μηνών - 17 ετών:270€ (μόνο ως προστατευόμενα μέλη)
18 ετών - 40 ετών:575€
41 ετών - 50 ετών:690€
51 ετών - 60 ετών:860€
61 ετών - 65 ετών:1.040€
Φόρμα Ενδιαφέροντος


Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email
Πόλη
Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας: