Πρόγραμμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

80% σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κλινική

ΗΛΙΚΙΕΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
3 μηνών μέχρι 20 ετών140 €
21 ετών – 35 ετών145 €
36 ετών – 45 ετών153 €
46 ετών – 55 ετών163 €
56 ετών – 65 ετών200 €
66 ετών μέχρι 70 ετών375 €
Φόρμα Ενδιαφέροντος


Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email
Πόλη
Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας: