ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 100

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • 100% στα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία ( Δείτε λίστα ΕΔΩ )
 • 80% στα μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία
 • 100% στα δημόσια νοσοκομεία
ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
3 μηνών - 17 ετών 320€
18 - 30: 430€
31 - 40: 570€
41 - 50: 750€
51 - 55: 995€
56 - 60: 1.120€
61 - 65: 1.560€

  Φόρμα Ενδιαφέροντος


  Ονοματεπώνυμο
  Ημερομηνία Γέννησης
  Οικογενειακή Κατάσταση
  Αριθμός Τέκνων
  Τηλέφωνο επικοινωνίας
  Email
  Πόλη
  Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για:
  Παρακαλούμε αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας: