Η VIDA είναι μια από τις εμπειρότερες εταιρίες ασφαλιστικών συμβούλων στην Ελλάδα, στελέχη της οποίας δραστηριοποιούνται πάνω από 25 χρόνια στον κλάδο των ασφαλίσεων. Οι εργασίες μας ξεκίνησαν όταν διαπιστώσαμε ότι υπήρχε κενό στην ασφαλιστική αγορά για την αποτελεσματική και καλά στοχευόμενη  ασφάλιση με βάση την κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου.