Εμπιστευτικό Βιογραφικό Σημείωμα

  Ονοματεπώνυμο
  Email
  Σταθερό τηλέφωνο
  Κινητό τηλέφωνο

  Πόλη

  Διεύθυνση

  Οικογενειακή Κατάσταση
  Αριθμός Παιδιών
  Ηλικίες Παιδιών
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Γυμνάσιο/Λύκειο
  Τίτλος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  Έτος Αποφοίτησης

  Επαγγελματική Σχολή
  Πτυχίο
  Έτος Αποφοίτησης

  Ανωτέρα Σχολή
  Πτυχίο
  Έτος Αποφοίτησης

  Ανωτάτη Σχολή
  Πτυχίο
  Έτος Αποφοίτησης

  Μεταπτυχιακό
  Πτυχίο
  Έτος Αποφοίτησης

  ΓΛΩΣΣΕΣ
  Ποιές γλώσσες μιλάτε ή διαβάζετε ή γραφετε;
  Μιλάω
  Διαβάζω
  Γράφω
  Αναφέρατε άλλα προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις που έχετε αποκτήσει εώς τώρα:
  Αναφέρατε τις φιλοδοξίες σας σε σχέση με την επαγγελματική σας σταδιοδρομία:

  Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται είναι πλήρεις και αληθείς.